1. pl
  2. en

Poniższy tekst Regulaminu jest dla Ciebie cały czas dostępny. Proszę o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu przed dokonaniem zakupów w tym sklepie internetowym. Sklep internetowy działający pod adresem www.pawelkurylak.com prowadzony jest przez Pawła Kurylaka, widniejącego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7393485391. Klient może kontaktować się z obsługą sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej (kurylak.store@gmail.com) lub poprzez formularz kontaktowy.

 

I Ogólne założenia

‍1. Regulamin określa terminy składania zamówień i sprzedaży towarów przez sklep internetowy pawelkurylak.com.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją regulaminu sklepu.

3. Złożenie zamówienia na produkty przecenione jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją regulaminu sklepu.

4. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Klientem a sklepem pawelkurylak.com są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

 

II Prezentacja Produktu

‍1. Sklep pawelkurylak.com dołożył wszelkich starań, aby wszystkie publikowane dane i informacje były wolne od błędów i nieprawidłowości.

2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią lub gdy zakupiony towar posiada uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie obsługę sklepu poprzez formularz kontaktowy lub e-mail (kurylak.store@gmail.com).

3. Cena każdego produktu jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w tym zmiany ceny, zawartości, opisu i regulaminu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania promocji, a także zmiany ich warunków. Odwołanie promocji lub zmiana jej warunków nie może nastąpić bez zgody Klienta.

5. Wszelkie prawa do wszelkich zdjęć i informacji znajdujących się na stronie sklepu pawelkurylak.com są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie jakiejkolwiek zawartości tej witryny bez zgody właściciela sklepu jest surowo zabronione.

 

III Procedura składania zamówienia

‍1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego pawelkurylak.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia realizowane są głównie w dni robocze.

3. Po utworzeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze sklepem pawelkurylak.com.

 

IV Zamówienia

‍1. Sklep ma obowiązek dostarczyć produkty w stanie nieuszkodzonym.

2. Sklep może nie zrealizować zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie. Jeżeli jeden (lub więcej) z zakupionych produktów będzie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, aby mógł podjąć decyzję co dalej z zamówieniem.

3. Zamówienia realizowane są do wyczerpania zapasów.

 

V Zwroty i wymiana

‍1. Zgodnie z przepisami o prawach Klienta Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym on lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego wejdzie w fizyczne posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (e-mail lub poprzez formularz kontaktowy).

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można przesłać e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy.

3. Nieodpowiedni rozmiar odzieży możesz wymienić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W takim wypadku proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail.

4. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta dostarczonego towaru.

5. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem:

a) koszty dodatkowe wynikające z wyboru rodzaju dostawy,

b) koszty odesłania zakupionego towaru,

c) koszty odesłania zakupionego przedmiotu, szczególnie w przypadku braku możliwości wysłania go w zwykłej przesyłce pocztowej.

6. Klient odeśle towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca może dokonać potrącenia ze zwrotu wartości utraconego towaru, jeżeli strata nastąpiła na skutek niepotrzebnego obchodzenia się z nim przez Klienta.

8. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi pełną kwotę (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. nr 5) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta z powrotem dostarczonego towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

VI Gwarancja i reklamacje

‍1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku otrzymania przez Klienta rzeczy wadliwej lub uszkodzonej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w Kodeksie Cywilnym par. 556 i 5561-5563.2. Formularz reklamacyjny powinien (ale nie jest to warunek rozpoczęcia procedury reklamacyjnej) zawierać:

- dane osobowe Klienta

- numer zamówienia

- opis wady/uszkodzenia

- oczekiwane rozwiązanie (wymiana na produkt wolny od wad/zwrot pieniędzy/rabat/naprawa)

2. Formularz reklamacyjny zawierający wszystkie informacje, o których mowa powyżej, ułatwi procedurę reklamacyjną.

3. Klient może przesłać formularz reklamacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

 

VII Przesyłki

‍1. Koszty wysyłki zawsze pokrywa Klient.

2. W wyjątkowych okolicznościach koszty dostawy mogą ulec zmianie. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Będzie miał prawo odstąpić od umowy sprzedaży ze względu na zmianę kosztów dostawy.

3. Przesyłki doręczane są wyłącznie w dni robocze.

4. Kompletacja i wysyłka zamówienia następuje w ciągu 2-3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania płatności od Klienta.

5. Klient nie powinien odbierać przesyłki jeżeli jest uszkodzona. Pracownik firmy kurierskiej powinien spisać protokół szkody i zwrócić przesyłkę Sprzedającemu.

 

VIII Płatności

‍1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym sklepu pawelkurylak.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży, bez podpisu.

2. Jako dowód transakcji Klient otrzyma fakturę lub paragon.

3. Każdy Klient ma obowiązek w momencie odbioru przesyłki sprawdzić, czy do produktu dołączony jest paragon lub faktura imienna.

4. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności dostępnych na stronie pawelkurylak.com za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24.

5. Jeżeli Sklep nie otrzyma wpłaty od Klienta w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę sprzedaży i anulować zamówienie.

 

IX Postanowienia końcowe

‍1. Aby skorzystać z usług świadczonych przez sklep pawelkurylak.com Klient powinien posiadać:

- przeglądarka internetowa: Safari (16.6 lub nowsza), Internet Explorer (wersja nie starsza niż 7.0), Mozilla Firefox (wersja nie starsza niż 3.0), Chrome (wszystkie dostępne wersje) lub Opera (wersja nie starsza niż 2)

- aktywny skrypt Java

- adres e-mail

2. Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zaleca akceptację plików cookies. Brak akceptacji plików cookies może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność serwisu. Wszelkie informacje na temat plików cookies oraz dostosowania ich funkcji w poszczególnych przeglądarkach internetowych dostępne są tutaj: www.pawelkurylak.com/polityka-prywatnosci

‍3. Promocji i rabatów nie można łączyć.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie prawa konsumentów reguluje prawo Unii Europejskiej.

5. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Udział sklepu nie jest procedurą rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

REGULAMIN

PŁATNOŚCI

WYSYŁKA

KONTAKT

INFORMACJE I POMOC

kurylak.store@gmail.com

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Dostawa

Zwroty i wymiana

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Paweł Kurylak